Diagnostyka - Symmetrica

Diagnostyka

Stomatologia / Diagnostyka
diag slide 1
diag slide 2
diag slide 3
diag slide 4
diag slide 5
diag slide 6

Wszystkie metody diagnostyki są zwrócone na obiektywny zbiór danych o stanie i pracy narządu zębowego pacjenta. Uzyskane dane pozwolą lekarzowi opracować optymalny plan rehabilitacji pacjenta i zapewnić maksymalną jakość jego leczenia.

Dlaczego diagnostyka w Symmetrica?

func research

Funkcjonalne badanie

całego układu uzębienia

min errors

Minimalne prawdopodobieństwo błędu

podczas planowania leczenia

time money

Ekonomia czasu i kosztu

dzięki jednej wizycie –
wszystkie niezbędne badania

complex

Kompleksowa rehabilitacja

maksymalnie szybkie przywrócenie
zdrowia stomatologicznego

Symmetrica – przywrócenie fizjologicznych aspektów szczęścia

Tomografia komputerowa (TK)

Podczas badania pacjent nieruchomo stoi w gabinecie pod obserwacją wizualną asystenta, a aparat cyfrowy w trakcie obrotu wokół głowy robi zdjęcia rentgenowskie, które „zszywa” w trójwymiarowe obrazy.

Wewnątrzustny skan zębów

Elektromiografia (EMG)

Specjalne elektrody miografu są nakładane na twarzy przy umieszczaniu ich w sekcjach punktów motorycznych. Wyniki uzyskane za pomocą specjalistycznego oprogramowania umożliwiają szybką i obiektywną ocenę przez specjalistów stanu mięśni żwaczowych pacjenta.

Dentograf

Rejestracja ruchów żuchwy odbywa się za pomocą optycznego aksjografu i stopniowej zmiany położenia markerów ustalonych na zębach górnej i dolnej szczęki. Dane są przesyłane do cyfrowego laboratorium dentystycznego w celu dalszego planowania leczenia, opracowania projektu i wytworzenia niezbędnych struktur ortopedycznych.

ZAPIS NA KONSULTACJĘ    TelegramWhatsAppPhone