Zespół

Stomatologia / Zespół
Наша команда

Andrij
Iwanciw

Dentysta
ortodonta, ortopeda

Główny lekarz i
kierownik centrum stomatologicznego "Symmetrica". Kierownik i główny
lekarz studio stomatologii dziecięcej i ortodoncji "Akwarela" (www.stomakvarel.lviv.ua).
Specjalista w dziedzinie protetyki estetycznej, dziecięcej i dorosłej
ortodoncji.

Наша команда

Kostiantyn
Kowesznikow

Dentysta
chirurg, ortopeda

Lekarz i kierownik
centrum stomatologicznego "Symmetrica". Specjalista w dziedzinie jedno -
i dwuetapowej implantologii, chirurgii oralnej i ortopedii. Od 2008 roku
regularnie zwiększa poziom profesjonalny w Europie. Przeprowadza wykłady
i organizuje warsztaty na Ukrainie, Białorusi, w Hiszpanii, Egipcie,
Czarnogórze na temat "Technika implantacji jednoetapowej w trudnych
warunkach klinicznych".

Наша команда

Specjalizuje się w
ortopedii i stomatologii estetycznej, otrzymał praktyczne umiejętności
leczenia ortodontycznego nakładkami w klinice La Reserve (Francja).
Doświadczenie w pracy w branży wynosi ponad 7 lat. Aktywnie rozwija się
w kierunku protetyki estetycznej, bierze udział w konferencjach,
warsztatach i szkoleniach, które organizuje Stowarzyszenie dentystów
Ukrainy i międzynarodowe medyczne korporacje.

Наша команда

Aktywny członek
Ukraińskiej Akademii Periodontologii. Zdobyła kwalifikacje lekarza
dentysty w LNUM im. D. Halickiego. Aktywnie uczestniczy w wielu
specjalistycznych konferencjach, szkoleniach, programach szkoleniowych.
Obszary zainteresowania – endodoncja, periodontologia. Zapoznana jest z
aktualnymi protokołami interwencji, stale czuwa nad innowacjami w
zakresie swojej specjalizacji. Najważniejszym w swojej pracy uważa
ciągłe doskonalenie się i indywidualne podejście do pacjenta.

Наша команда

Członek
Stowarzyszenia dentystów Ukrainy, praktyk w dziedzinie endodoncji z
wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego i odbudowy. Bierze udział w
różnych profesjonalnych warsztatach, otrzymała ponad 20 certyfikatów o
ukończeniu specjalistycznego szkolenia. Ważnym aspektem w pracy uważa
samorozwój i dążenie do doskonałości.

Наша команда

Praktyczne
doświadczenie w pracy ponad 7 lat. Stale uczęszcza na kursy zawodowe i
warsztaty wiodących krajowych i zagranicznych wykładowców. Jest
przekonana, że jeśli kochasz i robisz swoją sprawę od serca – dojdziesz
do prawdziwego sukcesu.

Certyfikaty i nagrody

Zapis na konsultacjęPhone